3d vizualizácia nábytku interiéru

3d vizualizácia nábytku – zhotovené na propagáciu

3d vizualizácia nábytku interiéru. Podklady boli zhotovené na zákazku pre výrobcu nábytku za účelom propagácie v katalógoch a eshop predaj.