3d vizualizácia interiéru s pracovným stolíkom

Spracovanie 3d vizualizácie interiéru s pracovným stolíkom. Návrh bol spracovaný pre výrobcu nábytku na propagáciu na webe, katalógoch atď…

3d vizualizácia interiéru s pracovným stolíkom