3d vizualizácie ulice troch rodinných domov.

3d vizualizácia rodinných domov na jednej ulici. Zhotovenie 3d vizualizácie podľa projektov stavebnej spoločnosti.  Vizualizácia zhotovená na prezentáciu pre zákazníkov na webových stránkach.

3d vizualizácia rodinného domu

3d vizualizácia rodinného domu vytvorená pre zákazníka. Zákazník nemal jasnú predstavu ako upraviť rodinný dom do finálnej verzie obkladov. 3d vizualizácia mu pomohla ujasniť si predstavu.   d