3d vizualizácia rodinného domu. Tri druhy prevedenia pre majiteľa.

3d vizualizáciá rodinného domu vyrobená na mieru pre zákazník. Spracované boli tri verzie návrhu rodinného domu na želanie zákazníka.

3d vizualizácie rodinného domu.