3d vizualizácia polyfunkčného domu v Banskej Bystrici.

3d vizualizácia polyfunkčnej budovy v Banskej Bystrici.

3d model budovy bol zapracovaný do reálnych fotografií.

Takisto sa pre zákazníka spracovávalo viac farebných kombinácií omietok.