3d vizualizácia krbovej vložky interiér

Vizualizácia interiéru s krbovou vložkou.

3d vizualizácia bola zhotovená pre výrobcu krbov. Krb je vyhotovený presne podľa reálnych rozmerov. Prezentácia bola vyhotovená na prezentáciu v katalógu a na webových stránkach zákazníka.


3d vizualizácie pohľadov na kuchynskú linku určená pre zákazníka ako podklad na odsúhlasenia pred výrobou na mieru.

3d vizualizácia kuchynskej linky.

Spracovali sme 3d vizualizáciu kuchynskej linky, ktorá bola použitá ako podklady na odsúhlasenie pre zákazníka pred výrobou na mieru.