3d vizualizácie pohľadov na kuchynskú linku určená pre zákazníka ako podklad na odsúhlasenia pred výrobou na mieru.

3d vizualizácia kuchynskej linky.

Spracovali sme 3d vizualizáciu kuchynskej linky, ktorá bola použitá ako podklady na odsúhlasenie pre zákazníka pred výrobou na mieru.


Architektonická 3d vizualizácia obytného domu v Trenčíne. Návrh využitia pozemku Trenčín - Brezina.

3d vizualizácie obytného domu v Trenčíne – Brezina.

Spracovali sme novú 3d vizualizáciu obytného domu. Návrh využitia pozemku pri Trenčíne – Brezina. Zakomponovanie 3d modelu budovy do reálnych fotografií a pohľadov z rôznych strán. Na vizualizáciu bytového domu boli použité aj letecké zábery.


3d vizualizácia rodinného domu v Stupave.

Vizualizácia rodinného domu v Stupave. Vyhotovené na požiadavku zákazníka pre lepšiu predstavu zobrazenia vzhľadu konečných úprav rodinného domu. K dispozícii boli dve verzie vyhotovenia.

Vizualizácia rodinného domu v Stupave

3d vizualizácia domu a zmena fasády

3d vizualizácia bytovky, ktorú sme už vytvorili dávnejšie pre zákazníka z Trenčína a následne požadovali zmenu fasády podľa predstáv zákazníkov.

3d vizualizácia domu, zmena fasády

Vizualizácia interiéru dverí pre firmu Alusys. Hliníkové dvere s rôznymi výplňami.

3d vizualizácia interiérových dverí

Pre firmu Alusys výrobcu hliníkových presklených fasád, okien a dverí sme výhotovili 3d vizualizáciu interiérových “bezzárubňových” dverí. Na požiadavku vo viacerých vyhotoveniach sklo, plech, natural bagenda. Takisto aj prierez profilom dverí v dvoch vyhotoveniach sklo, plech. 3d vizualizácia bude použitá na prezentáciu zákazníkom (katalógy, www stránka atď.).