Vizualizácia interiéru s krbovou vložkou.   Práve upravené !

3d vizualizácia bola zhotovená pre výrobcu krbov. Krb je vyhotovený presne podľa reálnych rozmerov. Prezentácia bola vyhotovená na prezentáciu v katalógu a na webových stránkach zákazníka.

3d vizualizácia krbovej vložky interiér

3d vizualizácia kuchynskej linky.

Spracovali sme 3d vizualizáciu kuchynskej linky, ktorá bola použitá ako podklady na odsúhlasenie pre zákazníka pred výrobou na mieru.

3d vizualizácie pohľadov na kuchynskú linku určená pre zákazníka ako podklad na odsúhlasenia pred výrobou na mieru.