3d vizualizácie pohľadov na kuchynskú linku určená pre zákazníka ako podklad na odsúhlasenia pred výrobou na mieru.

3d vizualizácia kuchynskej linky.

Spracovali sme 3d vizualizáciu kuchynskej linky, ktorá bola použitá ako podklady na odsúhlasenie pre zákazníka pred výrobou na mieru.


Architektonická 3d vizualizácia obytného domu v Trenčíne. Návrh využitia pozemku Trenčín - Brezina.

3d vizualizácie obytného domu v Trenčíne – Brezina.

Spracovali sme novú 3d vizualizáciu obytného domu. Návrh využitia pozemku pri Trenčíne – Brezina. Zakomponovanie 3d modelu budovy do reálnych fotografií a pohľadov z rôznych strán. Na vizualizáciu bytového domu boli použité aj letecké zábery.


3d vizualizácia rodinného domu v Stupave.

Vizualizácia rodinného domu v Stupave. Vyhotovené na požiadavku zákazníka pre lepšiu predstavu zobrazenia vzhľadu konečných úprav rodinného domu. K dispozícii boli dve verzie vyhotovenia.

Vizualizácia rodinného domu v Stupave