3d vizualizácia rodinného domu   Práve upravené !

3d vizualizácie rodinného domu podľa návrhu architekta. Vizualizácia bola vytvorená na požiadavku zákazníka.

3d vizualizácie rodinného domu pre potreby zákazníka.

3d vizualizácia kuchynskej linky.

Spracovali sme 3d vizualizáciu kuchynskej linky, ktorá bola použitá ako podklady na odsúhlasenie pre zákazníka pred výrobou na mieru.

3d vizualizácie pohľadov na kuchynskú linku určená pre zákazníka ako podklad na odsúhlasenia pred výrobou na mieru.

3d vizualizácie obytného domu v Trenčíne – Brezina.

Spracovali sme novú 3d vizualizáciu obytného domu. Návrh využitia pozemku pri Trenčíne – Brezina. Zakomponovanie 3d modelu budovy do reálnych fotografií a pohľadov z rôznych strán. Na vizualizáciu bytového domu boli použité aj letecké zábery.

Architektonická 3d vizualizácia obytného domu v Trenčíne. Návrh využitia pozemku Trenčín - Brezina.

Vizualizácia rodinného domu v Stupave

3d vizualizácia rodinného domu v Stupave.

Vizualizácia rodinného domu v Stupave. Vyhotovené na požiadavku zákazníka pre lepšiu predstavu zobrazenia vzhľadu konečných úprav rodinného domu. K dispozícii boli dve verzie vyhotovenia.